Dofinansowania

Szkolenia

20200724_112843

Szkolenia

Prowadzone są metodą warsztatową z zastosowaniem metody Kolba z zaangażowaniem wszystkich uczestników w ćwiczenia i dyskusje moderowane przez trenera. Uczestnicy mają okazję zastosować poznane narzędzia i zdobytą wiedzę podczas casy study prowadzonych podczas szkolenia.

Zakres tematyczny szkoleń

Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Kluczowe kompetencje lidera zespołu
 • Dynamika, etapy rozwoju zespołu
 • Budowanie zespołu, role zespołowe
 • Zarządzanie a przewodzenie
 • Style przewodzenia i ich dobór
 • Przywództwo transakcyjne i transformacyjne
 • Wypaczenia w przywództwie
 • Zalety i wady pracy zespołowej
 • Trening wybranych umiejętności wraz z analizą
Efektywne zarządzanie zespołem – Poznaj siebie i swój zespół
 • Poznanie wpływu ról w zespole na jego prac
 • Poznanie i przećwiczenie efektywnego planowania i organizowania pracy
 • Umiejętność dopasowania stylu i kanału komunikacji do odbiorcy
 • Praktyczne przećwiczenie przedstawionych zagadnień
Inteligencja płci jako narzędzie skutecznej komunikacji to najważniejsza umiejętność przyszłości
 • Jak usprawnić organizację pracy, uwzględniając atrybuty komunikacyjne kobiet i mężczyzn?
 • Jak podnieść wyniki firmy poprzez skuteczną komunikację pomiędzy kobietami i mężczyznami?
 • Jak motywować i nagradzać kobiety i mężczyzn?
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
 • Co warto wiedzieć, wybierając się w delegację za granicę?
 • Język ciała w komunikacji międzykulturowej – czego unikać?
 • Etykieta w biznesie
Dyplomacja biznesowa
 • Etykieta biznesowa – pierwszy kontakt i dobre wrażenie
 • Relacje z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Komunikacja elektroniczna
 • Dress Code
Marketing w Praktyce – dla małych przedsiębiorstw
 • Definicje w marketingu
 • Części składowe marketingu
 • USP (Unique Selling Proposition)
 • Czym jest marka
 • Zasady marketingu
 • Firmy, które odniosły sukces
 • Skuteczna strategia marketingowa:
  • Strategia marketingowa a plan marketingowy
  • Rynek docelowy
  • Marka
  • Konkurencja
  • Analiza SWOT
  • 4P
  • Strategia promocji
  • Strategia produktowa, portfolio produktowe – cykl życia produktu
  • Cena produktu
  • Kanały dystrybucji
Jak bez przeszkód wystartować w biznesie?
 • Wybór formy prowadzenia działalności:
 • Działalność jednoosobowa – wybierając wygodę pamiętajmy o ryzyku.
 • Z koleżanką lub kolegą, lepiej tanio czy bezpiecznie?
 • Spółki osobowe – cywilna, jawna, partnerska, komandytowa.
 • Większy biznes i większe bezpieczeństwo.
 • Spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna.
 • Czy fundacja lub stowarzyszenie to sposób na zarabianie pieniędzy? Strażnicy czystości i bezpieczeństwa – Sanepid i Straż Pożarna oraz inne ograniczenia w rozpoczęciu działalności.
 • Płatnik, kto to taki?
 • Jakie podatki płacą przedsiębiorcy, np. kiedy przedsiębiorca musi zapłacić podatek za psa?
 • Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym – jaki PIT, kiedy CIT?
 • VAT czy bez VAT i czy zawsze można dokonać takiego wyboru?
 • Kasa fiskalna i raport kasowy, czym to się różni?
 • Gdzie szukać wsparcia finansowego na start:
  • Środki publiczne – stosunkowo niewielkie ale dość łatwo dostępne i bezpieczne
  • Środki prywatne – zazwyczaj większe ale trudniej dostępne i bardziej ryzykowne
  • Przekształcenia – jak możemy się zmieniać?

  Sukcesja – sukcesem Twojego biznesu

Nowości w ofercie
Zagadnienia:

 • Procesy komunikacyjne w sukcesji
 • Polityka informacyjna w procesie sukcesji
 • Plan komunikacji w sukcesji
 • Zasady komunikacji
 • Czym jest coaching i jakie są jego zasady
 • Komunikacja w coachingu
 • Czym jest mentoring i jakie są jego zasady
 • Komunikacja w mentoringu
 • Procesy zarządzania w sukcesji
 • Przygotowanie programu sukcesji stanowisk dopasowanego do strategii personalnej
 • Określenie wymogów wobec kandydatów
 • Ocena pracowników analiza wyników wybór kandydatów
 • Style zarządzania
 • Projekt Mentoring – Wybór mentorów i doskonalenie ich umiejętności
 • Zarządzanie talentami
 • Umiejętności przywódcze budowanie autorytetu
 • Zagrożenia w procesie
 • Ewaluacja sukcesji weryfikacja dopasowania sukcesorów
Motywowanie pracowników i delegowanie zadań
 • Teorie motywacji pracowników
 • Rola szefa w motywowaniu podwładnych
 • Motywacja materialna i niematerialna
 • Umiejętny feedback i coaching jako źródło motywacji pracowników
 • Rozmowy dotyczące pochwał i kar
 • Stawianie celów i komunikacja zasad współpracy w zespole
 • Wyciąganie pracownika z kryzysu motywacyjnego
 • Trening wybranych umiejętności z analiza materiału video
Skuteczna komunikacja z klientami
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna
 • Wpływanie na klienta
 • Obawy w kontaktach z klientami – emocje, przekonania, wartości
 • Asertywność w komunikacji
Jak efektywnie zarządzać zespołem zróżnicowanym kulturowo?
 • Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy
 • Dostrzeganie różnorodności kulturowej w zespole
 • Sprawiedliwie traktowanie członków zespołu wielokulturowego
 • Zmiana nastawienia do zarządzania różnorodnością w zespole
 • Udzielanie informacji zwrotnej w zespole wielokulturowym
 • Zachęcanie do interakcji z osobami odmiennymi kulturowo
Zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo - wyzwania dnia codziennego
 • Przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym przy podejmowaniu decyzji personalnych, procesy rekrutacji
 • Potrzeby i oczekiwania pokolenia: Baby Boomers, X, Y oraz Z
 • Specyfika zachowań zróżnicowanych pokoleniowo zespołów
 • Metody i narzędzia motywujące pracowników generacji Baby Boomers, X, Y oraz Z
Efektywne rozmowy menadżerskie
 • Uświadomienie jak proces komunikacji jest ważny we współpracy i osiąganiu celów
 • Nabywanie i rozwijanie umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów menedżerskich
 • Uświadomienie jak proces zmiany wpływa na wprowadzanie nowych projektów do zespołu
 • Wypracowanie pomysłów na szablony wystąpień i prezentacji do zastosowania w codziennej pracy
Rozwój osobisty menadżera
 • Cechy/zachowania nowoczesnego lidera
 • Wyzwania menedżera XXI wieku
 • Rozwój przywództwa –jak budować autorytet
 • Kotwice kariery zawodowej
 • Typy karier
 • Indywidualny Plan Rozwoju
Szkolenia motywacyjne dla kobiet
 • Jak kobiety postrzegają mężczyzn w biznesie i jak mężczyźni postrzegają kobiety w biznesie?
 • Przełamywanie barier (w tym komunikacyjnych), asertywność
 • Kobiece negocjacje
Nowe trendy komunikacyjne w sprzedaży
 • Co zrobić, aby cold call stał się smart call – komunikacja i sprzedaż przez telefon?
 • Sprzedaż relacyjna
 • Sprzedawać znaczy słuchać
Wykorzystanie marki własnej do budowania wizerunku firmy
 • Marka osobista & Marka Firmy
 • Storytelling w sprzedaży
Profesjonalne techniki sprzedaży
 • Filozofia budowania relacji z Klientami
 • Predyspozycje i umiejętności profesjonalnego sprzedawcy
 • Przygotowanie do rozmowy handlowej
 • Typologia klientów
 • Etapy rozmowy handlowej
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami Klientów
 • Po wizycie u Klienta
Dodatkowo prowadzimy
 • Indywidualne sesje z menadżerami w celu podniesienia kompetencji miękkich dopasowane do indywidualnych potrzeb.
 • Sesje coachingowe
 • Sesje doradcze
 • Audyty marketingowe
 • Audyty działów sprzedaży
 • Mapowanie podróży klienta czyli usprawnianie procesów w organizacjach
 • Konsultacje i superwizje dla firm
 • Wdrażanie sukcesji w firmie
Scroll to Top